Tommy Talker

Are you
boisz? jesteś głodny?
teś na coś uczulony? Czy jest Pan żonaty?
jesteś amerykański? jesteś o k?
jesteś zajęty? jesteś gotowy?
są komfortowe? jesteś chory?
idziesz dziś wieczorem? są na pewno?
jesteś wolny dziś wieczorem? czekasz na kogoś?
idziesz do udziału ślub? masz już działa?
masz zamiar jej pomóc? ty jutro pracy?
idziesz do podjęcia samolotem lub pociągiem-? są twoje dzieci z tobą?
jesteś tutaj sam?

Creative Commons License